Zobcová flétna

Zobcová flétna

Zobcová flétna je velmi oblíbeným hudebním nástrojem, na který v minulosti hráli děti začínající pro její jednoduchost ozvu zapříčiněnému zobcem. V dnešní době se stále více zobcová flétna probíjí mezi plnohodnotné nástroje a čím dál více konzervatoří nabízí tento obor ke studiu. 

UČITEL HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU

vít němeček

TEL: +420 721 101 955

Email: nemecekvit@gmail.com

Výuka: Zobcová flétna, žesťové nástroje

KONcepce výuky hry na zobcovou flétnu

Základní studium I. stupně

1. ročník

Žák:

 • hraje v rozsahu jednočárkované oktávy
 • umí nasadit a ukončit tón
 • rozlišuje hodnoty not celých, půlových, čtvrťových, osminových a tytéž pomlky
 • zahraje píseň nebo jinou jednoduchou skladbičku zpaměti s doprovodem klavíru nebo

  jiného nástroje

   

  2. ročník

 •  hrajevtónináchCdur,Gdur,DduraFdur
 • ovládá základní artikulační modely v sudém a lichém taktu
 • používá hmaty dvoučárkované oktávy
 • vysvětlí základní dynamické stupně – piano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo
 • rozlišuje při hře tenuto a legato

  3. ročník
 • má upevněné správné návyky držení nástroje a postoje při hře
 • zvládá běžnou údržbu svého nástroje
 • správně interpretuje složitější rytmické a melodické útvary
 •  ovládá základy techniky levého palce
 • zahraje skladby různých stylových období podle svých individuálních možností zpaměti


  4. ročník

 • ovládá hmaty v celém rozsahu sopránového nástroje
 •  rozlišuje kvalitu tónu
 • při souhře s jiným nástrojem je schopen sluchové kontroly
 • ovládá základy dechové techniky se zapojením bránice
 • zahraje náročnější skladbu delšího rozsahu – například sonátu


  5. ročník

 • ovládá základy hry na altovou flétnu
 • vybere samostatně vhodnou artikulaci
 • v návaznosti na frázování vybere místa vhodná pro nádechy
 • zahraje jednoduchou skladbu z listu

6. ročník

 • zahraje skladby různých stylových období
 • zvládá technicky náročné pasáže s uvolněnými prsty
 • používá při hře moderní techniky
 • samostatně rozlišuje charakter a náladu skladby
 • zvládá zahrát delší fráze na jeden nádech

  7. ročník 
 •  využívá všechny dosud získané dovednosti k tvoření kvalitního tónu a správné intonaci 
 • používá k vyjádření výrazu všechny získané výrazové prostředky
 • zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu
 • ovládá základy transpozice podle svých individuálních schopností
 • prezentuje se na veřejných koncertech v souhře s jiným nástrojem nebo v komorních souborech
   

   
Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E