FAQ Page

FAQ Page

Jak a kdy se platí školné v HTVŠ?

Školné v HTVŠ se platí pololetně a to dle pokynů, které naleznete v sekci "Podmínky a Školné".

V kolika letech můžeme přihlásit dítě do HTVŠ?

Věk pro přijetí se stanovuje na 6 let. Jedná se, ale spíše o doporučení, u každého dítěte to může být jiné a záleží především na pedagogovi daného oboru jestli uzná dítě již způsobilé k navštěvování lekcí.

Kdy bude můj syn/dcera učinkovat v souborové hře?

  • Účast v souborové hře není samozřejmostí, je plně na rozhodnutí vyučujícího daného souboru. Můžete si být ale jisti, že máme největší zájem o to, aby v souborech působylo co nejvíce dětí z naší školy. Je však třeba brát zřetel na schopnosti dětí a fungování souboru. 

Kolikrát vystoupí mé dítě na besídce?

Snažíme se o to, aby každé dítě vystoupilo alespoň dvakrát za pololetí, jednou na třídní přehrávce a jednou na besídce na kulturním domě. Účastníme se i dalších akcí, nejen v Prušánkách, kde si může dítě zahrát a otužit se před publikem. Záleží ovšem vždy na posouzení učitele a schopnostech žáka, zda je schopen veřejně vystoupit. 

Kdy a jak podávat přihlášku do HTVŠ?

Přihláška do HTVŠ se podává vždy na jeden školní rok. Přihlášku podávají i stávající žáci a to do konce května (abychom věděli s jakým počtem žáků můžeme počítat), noví žáci podají přihlášku do konce června. Dítě lze přihlásit i později, ale je třeba si uvědomit, že již může být v daném oboru naplněna kapacita. Přihláška se odevzdává pouze elektronicky, odkaz na přihlášku naleznete v menu nebo na stránce u každého z vyučovaných oborů. 

m
Up

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quise bibend um auctor, nisi elit consequat ipsum. Lorem quis bibendum auctor.

Social Share
H E L L O T H E R E