• Klavír

  • Klavír je klávesový nastroj,který pod svým křídlem skrývá celý orchestr.I prstíky šestiletého dítěte dokáží z kláves vykouzlit oblíbenou písničku pro maminku nejen v základní melodii,ale i s krásnou harmonií. Široká škála barevnosti tónů jde ruku v ruce s rytmickým cítěním a pomáhá podporovat rozvoj hudebního vnímání a sluchové orientace.Jemná motorika prstů je přitom samozřejmostí.A pokud dítě během studia získá schopnost orientovat se v hudební nabídce a uplatnit své schopnosti v hudebních skupinách,pak sklidí pedagogická práce sladké ovoce.