• O nás

 • HTVŠ aneb hudební, taneční a výtvarná škola v Prušánkách vznikla v roce 2015 a jejím zřizovatelem je Obec Prušánky. Hlavním záměrem školy je přiblížit umění dětem u nás v Prušánkách a vzbudit v nich zájem k těmto hodnotám. 

  V dnešní době může škola žákům nabídnout deset individuálních a šest kolektivních oborů. Škola se mimo jiné může pochlubit počtem okolo sta žáků. Jak už název školy napovídá obory to jsou nejen hudební, ale i taneční a výtvarné, nově i obor dramatický. 

  Vedení školy se při vzniku rozhodlo nezvolit si jako formu výuky český systém vzdělávání, uplatňující se na většině základních uměleckých škol v ČR, ale rohodlo se dětem nabídnout alternativu v podobě britského vzdělávacího systému ABRSM. Rodílnost této alternativy spočívá především v přípravě na zkoušky, které se dělají na konci školního roku, kde žák musí projevit rytmické a sluchové dovednosti a muzikální cítění, v předem stanovených disciplínách a cvičeních. Oficiální zkoušky z úrovní ABRSM se skládají v Praze před komisí přímo z Británie a skládají se v angličtině. My jsme se rozhodli ponechat tuto alternativu pouze pro zájemce a jako nepovinnou. Aby však tento typ vzdělávání měl nějaký význam, musí žáci složit obdobnou zkoušku u nás v Prušánkách před komisí složenou z učitelů naší školy, za stejných podmínek, ale v češtině. 

  Výuka HTVŠ probíhá na ZŠ Prušánky a na kulturním domě. Momentálně ji vede čtrnáct pedagogů. Zájem o znovu obnovení prušánské cimbálové tradice může potvrdit mladá cimbálová muzika pod vedením p. uč. Grombiříka a soubor folklorních zpěváků a tanečníků Nechoránek, které vedou I. Letochová a B. Stávková. Protože nám, ale doba pokročila a není už ve hře jen folklor, vznikla zde i poprocková kapela p. uč. Pavla Paláta. Když se k tomu přidá taneční skupina irských tanců, které vede B. Hanzlová, naši mladí výtvarníci p. uč. Vlachové a v neposlední řadě nadějní herci a herečky Ivany Letochové je to už pořádný záběr, kterým se naše HTVŠ vydala. Aby to nebylo jenom o souborech a kolektivech, tak nesmíme zapomenout na srdce školy, které tvoří individuální výuka hudebních nástrojů a plní tak zdatnými muzikanty tyto soubory. 

   

  Vít Němeček

  Hlavní koordinátor HTVŠ