• Bicí

  • Podstata bubnu je zřejmě stejně stará jako homo sapiens. Kdy se však buben stal hudebním nástrojem? Buben je “blanofon”, blanozvučný nástroj, na který se hraje údery na napnutou blánu, tón tedy vzniká jejím rozechvěním. Patří mezi nástroje bicí, které většinou vyjadřují a udržují rytmus, případně vytváří zajímavé zvukové efekty. Buben se skládá z těla nebo vyhloubené části a blány, kusu zvířecí kůže nebo syntetického materiálu, který je přetažený přes pevnou část a připevněn pomocí několika kolíků nebo šroubů po obvodu bubnu.

    Cílem výuky je naučit žáka správnému držení těla a paliček, seznámit ho s notovým zápisem a se základními rytmickými doprovody, tak aby byl schopen vnímat skladbu a doprovázet ji výrazovými prostředky. Hráč na bicí nástroje se uplatní v mnoha orchestrech různého žánrového zaměření (jazz, rock, funk, dechové a symfonické orchestry). 

    Na naší škole se vyučuje hra na malý buben a bicí soupravu.