• Nechoránek

  • V září roku 2012 začal v Prušánkách pracovat dětský folklorní kroužek pod vedením vedoucí Ivy Letochové, ke které se později přidala druhá vedoucí, Bibiana Stávková. Předškoláčci se scházeli každý čtvrtek ve školní družině a už v březnu 2013 měli své první vystoupení – pro maminky s dětmi – pod názvem „Přišlo jaro do vsi“. Hned poté nacvičili děti nový program věnovaný Svatojánské noci. Už v této době začali používat své nové jméno – Nechoránek, které si po dlouhém rozhodování nakonec vybraly samy děti společně s rodiči. Všichni se shodli na tom, že takto se asi žádný jiný soubor jmenovat nemůže. Nechory k Prušánkám neodmyslitelně patří a proslavily tuto obec i daleko za hranicemi našeho regionu. 

    Nechoránek vystupuje dnes už pravidelně např. na předhodové besedě u cimbálu, místním vinobraní nebo Koledování na návsi. Děti se mimo jiné zúčastnily folklorního festivalu Za Kútama na vršečku na Slovensku, účinkovaly na Dětských krojových hodech ve Starém Poddvorově a reprezentovaly společně s dospělými Prušánky na mezinárodním folklorním festivalu Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích. S mnoha přespolími soubory se pravidelně setkává např. při dětských fašankových plesech, vánočních koncetrech a pak také jako domácí hostitel, kdy zve malé folkloristy do Nechor na Májové zpívání. 
    V současné chvíli má soubor asi 20 členů, děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin. Někteří starší členové odešli do nově vzniklé dětské cimbálové muziky, která bude v budoucnu děti doprovázet. Nechoránek se tak pomalu stává stabilním folklorním článkem nejen na domácím poli, ale také v regionu Podluží.