• Trubka

  • Trubka je dechový žesťový nástroj s širokým uplatněním. Na trubku lze hrát v symfonickém orchestru, v jazzové kapele, dechovce a v mnoha jiných stylech, které tento nástroj uplatňují ve svých skladbách. Nesmíme též opomenout možnost sólové hry, pro což je díky svému krásnému tónu a nepřeslechnutelné dominanci jako stvořena. 

     Výuku na tento nástroj je možné začít hned, jak má žák v pořádku chrup a má už jak se říká “své” zuby. Od počátku se zaměřujeme na správné tvoření tónu a správnou techniku dechu. Přes jednoduché melodie a cvičeníčka postupujeme dále a rozšiřujeme jak rozsah nástroje tak dovednost zvládat další a další milníky ve hře na trubku.