• Cimbál

  • Cimbál je úderný strunný hudební nástroj, který má v našem kraji velmi bohatou tradici. Užíván je v dnes především v lidové a klasické hudbě, ale lze sledovat přesah i do populární hudby a jazzu. Ve výuce se zaměřujeme nejen na hudbu folklorní, ale i na hudbu vážnou, a to ve všech stylových období. Absolventi oboru hry na cimbál mají předpoklady k uplatnění svých dovedností v cimbálových muzikách i jiných multižánrových uskupeních.