• Zobcová flétna

  • Zobcová flétna je dechový nástroj patřící do kategorie dřevěných dechových nástrojů. Hráč fouká do náustku, kterým je vzduch přiváděn na hranu, o kterou se rozráží a rozvibrovává vzduchový sloupec v nástroji. Otvory navrtané v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty, u větších nástrojů pomocí klapek, čímž se reguluje výška tónu. 

    Zobcová flétna je ideálním nástrojem pro všechny kdo se chce později naučit hrát na nějaký jiný dechový nástroj. Tím, že se na ni tvoří tón v podstatě sám se může žák více soustředit na dýchání, správnou techniku hry a rytmus.